گفتگو با اوتار مهربابا

در . منتشر شده در گفتارهای اوتار مهرباباپرسش كننده: ركورد شما در مسابقه هايي كه اول شديد و اول باقي مانديد چه اوتار مهربابابود؟

بابا: سي و سه سال (33)

پرسش كننده: بالاترين ركورد شما چه بود؟
بابا: به خاطر نمي آورم

پرسش كننده: هيچ كدام از معلمان و استادانتان پيشگويي درباره ي آينده تان كرده بودند؟
بابا: نه

پرسش كننده: از چه درسي زياد خوشتان مي آمد؟
بابا: از تمام درسها به جز رياضيات

پرسش كننده: آيا شما علاقمند به خواندن روزنامه ها و مجلات بوديد؟
بابا: (Union Jack) يونين جك تا زمان دبيرستان

پرسش كننده: عقيده سياسي شما چه بود؟
بابا:هيچي

پرسش كننده: آيا شما علاقه اي به سياست داشتيد؟

بابا:نه

پرسش كننده:آيا افتخار مي كرديد كه يك فرد هندي هستيد؟
بابا:من به اينكه همه دوستم داشتند افتخار مي كردم

پرسش كننده:آيا شما هيچ توجه به خصوصي به هندوها داشتيد؟
بابا:در آن وقت هيچ خيالي در اين مورد نداشتم.

پرسش كننده: آيا شما  براي موفقيت فعليتان به هيچ يك از معلمان مدرسه و استادان دانشگاهتان مديون هستيد؟
بابا: تحصيلات چه ارتباطي با حقيقت دارد؟

پرسش كننده: آيا قبل از اينكه باباجان شما را طلب (صدا) كند، هيچ شخص مقدسي را ملاقات كرده بوديد؟
بابا: نه

پرسش كننده: مدرسه اي كه شما در آن تحصيل مي كرديد، بر روي تمام جماعتها باز بود؟
بابا
: بله، به جز طبقه دستورها (كشيشهاي زرتشتيان)

پرسش كننده: تعليمات مذهبي در آنجا داده ميشد؟
بابا:  نه

پرسش كننده: آيا شما خرافاتي بوديد؟
بابا: بله در سنين خردسالي، درباره گربه ها. به خاطر مادر بزرگم

پرسش كننده: بين شخصيتهاي تاريخي و شعرا كدام يك قهرمانتان بوده؟
بابا:حافظ

پرسش كننده: شما چه وقت زبان ماراتي آموختيد؟
بابا: هيچوقت

پرسش كننده: در خانه خود به چه زباني صحبت مي كرديد؟
بابا: به زبان پارسي دري

پرسش كننده: حافظه شما خيلي خوب بود؟
بابا:  بله و همچنين دقيق و صريح

پرسش كننده:هيچوقت در امتحان تقلب كرديد؟
بابا:نه، اما يكبار به يك دوست كمك كردم.

پرسش كننده: در هيچ كلاس خصوصي شركت كرديد؟
بابا
:نه

پرسش كننده: آيا فكر مي كرديد تقلب كردن بد است؟
بابا:نه

پرسش كننده: آيا هيچوقت از بيماري شديد رنج برده ايد؟
بابا:نه

پرسش كننده: آيا شما شنا كردن را ياد گرفته ايد؟
بابا:نه

پرسش كننده: تعصبات شما چه بود؟
بابا: گوشت خوردن، زنها، يك نوع ترس و احساس دستپاچگي در هنگام حرف زدن با آنها.

پرسش كننده: هيچ مشكلي در كنترل احساساتتان داشتيد؟
بابا: در مورد شهوت نه، اما گاهي عصبانيت از كنترلم خارج ميشد.

پرسش كننده: هيچوقت مايل به ازدواج بوديد؟
بابا:نه

پرسش كننده: به نوشيدن چاي يا شير علاقه داشتيد؟
بابا: بله. به نوشيدن چاي.

پرسش كننده: سبزيجات مورد علاقه شما كدام بود؟
بابا
: هيچكدام

پرسش كننده: در چه زمان شما به طور آشكار گياهخوار شديد؟اوتار مهربابا
بابا:بعد از خودشناسي.

پرسش كننده: آيا عضو هيچ اجتماعي بوديد؟
بابا: نه

پرسش كننده: آيا شما هم مثل Vivekananda ويو كاناندا در دوران كودكي شيطنت ميكرديد؟
بابا: در دوران كودكي خيلي شيطنت مي كردم.

پرسش كننده: آيا غالبا به باغباني مي پرداختيد؟
بابا: نه

پرسش كننده: گل محبوب شما كدام بود؟
بابا:هيچكدام

پرسش كننده: شما چند ساله بوديد وقتي كه شروع به سجده نمودن بر پاهاي والدينتان كرديد؟
بابا: بعد از 16 سالگي

پرسش كننده:  وقتي از انجام دادن اين كار دست كشيديد چند ساله بوديد؟
بابا: بعد از آنكه باباجان بر من نفوذ گذاشتند.

پرسش كننده: در چه سني به مدرسه رفتيد؟
بابا: در سن 5 سالگي

پرسش كننده: در چه سني امتحان دبيرستان را گذرانديد؟
بابا
: در 16 سالگي

پرسش كننده: در چه سالي اشعار شما در Sany Vartman ساني وارتمن چاپ شد؟
بابا:در سال 1911 در دوره دبيرستان.

پرسش كننده:  به چه زباني سروده شده بودند؟
بابا: زبانهاي اردو، پارسي و گجراتي

پرسش كنندهكلوب جهاني هنوز موجوديت دارد؟
بابا: نه

پرسش كننده: آيا شما رئيس آن بوديد؟
بابا: يك فرد بنگالي كه فارغ تحصيل  شده بود رئيس آن بود.

پرسش كننده: آيا شما نايب رئيس بوديد؟
بابا: نايب رئيس يك اروپايي به نام آقاي Dick ديك بود.

پرسش كنندهدر چه سالي تاسيس شده بود؟
بابا: در دوران دبيرستان

پرسش كننده: آيا شما به معبد و برج سكوت مي رفتيد؟
بابا
: به ندرت

پرسش كنندهشما فرزند محبوب والدينتان بوديد؟
بابا
: محبوب پدرم

پرسش كننده: آيا هيچ معلمي شما را به ناحق آنطور كه ويو كاناندا تنبيه شد، تنبيه كرد؟

بابا: نه لازم نبود

 

منبع: جواب

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما