زندگی جدید - اوتار مهربابا

در . منتشر شده در گفتارهای اوتار مهربابا

 زندگی جدید را پایانی نیست و حتی پس از مرگ جسمانی من به حیات خود ادامه خواهد داد توسط آنهایی که:

زندگی جدید را پایانی نیست و حتی پس از مرگ جسمانی من به حیات خود ادامه خواهد داد. توسط آنهایی که:

 آنچه که باطل می باشد؛ دروغ، نفرت، خشم، حرص و شهوت را به نحو کامل ترک می گویند و برای انجام آن دست به کردارهای شهوانی نمی زنند.

به کسی آزار نمی رسانند و غیبت نمی کنند.

آنهایی که در جستجوی تعلقات مادی یا قدرت نیستند، تجلیل و تکریم نمی پذیرند و به دنبال افتخار و مقام نیستند و از آبروریزی گریزان نمی باشند و از هیچ کس و هیچ چیز ترس ندارند.

   و کسانی که با تمام وجود بر خدا تکیه دارند و خدا را فقط به خاطر دوست داشتن دوست دارند.

کسانی که به عاشقان خدا و حقیقت ظهور ایمان دارند و در عین حال در انتظار پاداش معنوی و یا مادی نمی باشند.

آنهایی که دست از حقیقت بر نمی دارند و آنهایی که بی آنکه وقایع ناگوار آنها را ناراحت کند، با شجاعت و با تمام وجود، تمامی مشقات را با صددرصد گشاده رویی روبرو می شوند و اهمیتی برای مراسم و تشریفات مذهبی، فرقه و مسلک، قائل نیستند.

این زندگی جدید تا ابد به خودی خود، خواهد زیست حتی اگر کسی نباشد که آن را زیست کند.

 اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما