بائو کالچوری: چگونه مندلیِ مهربابا شدم (ویدیو زیرنویس فارسی)

نوشته شده توسط مهربابا ایرانی در . منتشر شده در بازگفتهاخاطرات بائو کالچوری که چگونه مندلیِ مهربابا شد (زیرنویس فارسی)

این ویدیو با اجازه آقای مارتین کوک مالک حقوق این ویدیو تهیه و توزیع شده است.
تاریخ ضبط: ۱۳ فوریه ۲۰۱۳
محل ضبط: مهرنظر واقع در شهر احمدنگر، هند
بائو کالچوری در سال ۱۹۲۷ دیده به جهان گشود و در سن ۸۶ سالگی در سال۲۰۱۳ به بابا پیوست.

 

Tags: زیرنویس فارسی ویدیو  مندلی مهربابا بائو کالچوری

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما