جودیت گاربت: گلی کوچک

در . منتشر شده در بازگفتهاگلي كوچك

جودیت گاربتمنیژه ایرانی - www.meherbabairani.com

این داستان کوتاه و دوست داشتنی را که در مهرآباد اتفاق افتاده مانی به یاد می آورد:

بابا اغلب پس از صرف صبحانه برای دیدار مریدان مرد به مندلی-هال می رفتند. آنها بابای محبوب را بر روی یک صندلی حمل می کردند. ایشان به هوای سرد آلرژی داشتند به همین خاطر وقتی روی این صندلی می نشستند بینی خود را با دستمال می پوشاندند.

همانطوری که بسیاری از زائران می دانند، در میان باغ مهرآزاد مجاور باغچه هایی که مهرا با عشق فراوان از آنها نگهداری می کرد، جالیزی بیضی شکـــل قراردارد. صبح روزی که این داستـان اتفاق افتاد، مانی برای آوردن برگه هایی که بابا برای تایپ کردن به او داده بودنـد پایین می رفت. وقتی به کنار نیمکت سبزی که زیر درخت تمبر هندی بود رسید، ایستاد و به جالیز نگاه کرد در همین حین بابا درحالی که با صندلی حمل می شدند از آنجا عبور کردند.

  مانی به تماشا کردن ایستاد. همان طور که مریدان مرد با قدمهای تند بابا را حمل می کردند، مانی بابا را دید که خیلی واضح دستانشان را باز کردند و اشاره کردند "چه گل زیبایی". مانی تعجب کرد، زیرا باغچه ای که بابا بدان اشاره کردند تنها بــذرهای نازک و نورستــــه داشت. پـس او نزدیکتر شد و با چشمانش به دنبال آن گل گشت. مانی جز پوشش سبزرنگ جوانه های نورسته چیزدیگری ندید. خم شد تا با دقت به قسمتهای نزدیک نگاه بیاندازد اما گلی در کار نبود. سپس در حالی که روی زانو و دستش خم شده بود شروع به گشتن کرد، بلاخره زیر یک برگ تک گل کوچکی را دید. با اینکه مریدان در جالیز، بابا را به سرعت حمل می کردند اما این گل از دید بابا پنهان نمانده بود.

 مانی در حالیکه متحیر بود و خشکش زده بود، دریافت که آنچه او از این اتفاق که شاهدش بوده درک کرده است عشق و شفقت بابا نسبت به خودشان بوده است هرچند این محبت به مخلوقات ناچیز باشد. او با خود گفت:

"وقتی بابا به یک گل کوچک ساده ی باغش چنین توجه خاصی دارد، چطور ممکن است کــــه از عاشقانش غافل باشد."

 سرگذشت عشق، بخش 2 مانی، صفحه ی 5
Copyright 1998 AMBPPCT
برگردان به پارسي: MeherBabaIrani.com

www.meherbabairani.com

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما