ایرج جساوالا: در زندگي زناشوييتان ساده، صادق و عادي باشيد

نوشته شده توسط مهربابا ایرانی در . منتشر شده در بازگفتهاایرج جساوالا: در زندگي زناشوييتان ساده، صادق و عادي باشيد

شمايي كه هر دوي­تان نه تنها عاشق هم، بلكه عاشق بابا نيز هستيد؛ چه اندازه خوشبخت و سعادتمند مي باشيد.

گرچه شما جسم بابا را ملاقات نكرده ايد، اما انگشــت مرحمت و عنايت بابا قلبهایتان را لمس كرده است و عشـــق خود را در شما بيدار ساخته. اين همه سعادت و نيكبختي آن هم تنها در يك دوره ي زندگي!

اشتياقي كه  شما با زيستن زندگي زناشويي مطابق با رضايتمندي اوتـــار از خود نشــان مي دهيد در حقيقــت بســـيار ملموس مي­ باشد. هرچند كمال مطلوب يك شبــه به دســت نمي­آيد. معناي حقيقي زندگي زناشـــويي به تدريج متجلي مي­شود و به واسطه ي آن رفته رفته رهرو بر اميال زيستي خود فايق مي­ آيد.

شكيبا باشيد. به همديگر عشق بورزيد و عشق هر دويتان را به پاي معشوق حقيقي بريزيد. تمامي تنشها، پريشاني­ها و نوميدي­ها را در زندگي زناشويي نابود سازيد. و با عنايت عشق محبوب ازلي و ابدي راضي و خوشنـود باقي بمانيد. ايشان شما را مورد لطف قرار دادند. پس از عشق ايشان در زندگيتان به بهترین وجه بهره مند شويد.

 وقت گرانبهاي خود را به  تجزيه و تحليل معناي كلام در "بیانات" و تدبير راهكارها و ابزار جهت همسـاز كردن زندگي زناشويي با اميال زيستي_جنسي بر اساس جملات عنوان شده صرف نكنيد. اگر به اين كار تـــداوم ببخشيد بيش از پيش اسير و گرفتار ذهنيات در خصوص روابط جنسي خواهيد شد و اين در حـالي است كه معشــوق رباني از شما مي خواهند كه از صميم دل او را به ياد داشته و به جاي اينكه خود را در كلام ايشان گم كنيد مجذوب عشق متعالي ايشان شويد. چرا بايد روابط جنسي و تجرد اينقدر براي شخصي مهم باشد؟ چيزهاي بسيار مهمتري در "بيانات" عنوان شده است. شما نظر من را درباره ي مشكل مسئله جنسي پرسيديد، اگر حتي مشكلي وجود داشته باشد من مي گويم كه باباي عزيز مي خواهد كه هر دوي شما زندگي مشترك شاد و عادي داشته باشيد.

در مواقع مشابه در زندگي بابادوستها، آن زمان كه بابا به صورت جسماني حضور داشتند، ايشان از شما مي­ خواستند كه با قيد شرايط و در صورتي كه طرفين در رابطه ي جنسي غير مشخص افراط نورزند و نخواهند كه بچه دار شوند به جلوگيري ادامه دهند. پس نگذاريد كه شكي باقي بماند، زيرا بابا مخالفتي با استفاده از آنها ندارند.

باباي عزيز از هر دوي شما مي خواهند كه عاشق همديگر باشيد و با همه با محبت و به آرامي رفتار كنيد و ايشان از شما مي خواهند كه در زندگي مشتركتان ساده، راستگو و عادي باشيد؛ از شما مي خواهند كه با به ياد داشتن هر روزه و هر روزه ايشان و با منتهاي درجه عاشق ايشان بودن و با سادگي كودكانه و خلوص قلبيتان ايشان را خشنود سازيد؛ بابا از شما مي خواهند كه بدانيد بدون شك براي رهرو كلام ايشان بسيار سودمند است - اما براي عاشقاني كه براي ايشان زيست مي كنند، دوست داشتن ايشان و از صميم دل عاشقشان بودن از بيشترين اهميت برخوردار است. وقتي كه چنين خوش قلبي كاملي بدون هيچ سوال و توقعي به جهت دنـــيا و پاداش روحاني و سود و منفعتي وقف ايشان شده باشد، پادشاه عشق برده ي عشق عاشقان مي شوند.

 

نامه هايي از ماندالي ها .جلد دوم.صفحات 10-11
جيم ميستري Copyright 1983 AMBPCT
 برگردان به پارسي: meherbabairani.com

Tags: ایرج جساوالا عاشق زندگي زناشويي

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما