04 - ارمغان عشق

نوشته شده توسط MeherBabaIrani در . منتشر شده در همه چیز و هیچ چیزارمغان عشق

 

عشق ارمغاني است از خدا به انسان.

فرمانبرداري ارمغاني است از مرشد به انسان.

تسليم ارمغاني است از انسان به مرشد.

 

عاشق، خواهان خواست معشوق است.

فرمانبردار، خواست معشوق را عملي ميسازد.

آنكه تسليم است به غير از خواست معشوق چيزي ديگر نميداند.

 

عشق جوياي وصل با معشوق است.

فرمانبرداري جوياي رضاي معشوق است.

تسليم چيزي نميجويد.

 

آنكه عشق ميورزد عاشق معشوق است.

آنكه فرمانبردار است معشوق معشوق است.

آنكه تسليم است هستي اي به جز هستي معشوق ندارد.

 

مقام فرمانبرداري بالاتر از عشق است.

مقام تسليم بالاتر از فرمانبرداري است.

و اقيانوس عشق الهي سرچشمه و شامل هر سه ارمغان ميباشد.

اوتار مهربابا

Tags: ارمغان عشق مهربابا اوتار عاشق خداوند میخواهد

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما