15- شما چطور باید نزد من آیید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباشما چطور باید نزد من آیید؟

اوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

من به همه شما که پیش من آمده اید و همه آنها که می خواهند نزد من آیند و مرا به عنوان بالاترین بالاترها می پذیرند می گویم با آرزویی که خواستار ثروت و چیزهای دنیوی است نزد من نیایید بلکه فقط با اشتیاقی آتشین پیش من بیایید تا همه چیز خود _ بدن، فکر و متعلقات _ همراه با وابستگیهایشان را به من واگذار کنید. مرا جستجو نکنید تا شما را از اوضاع نابسامانتان بیرون آورم بلکه مرا بیابید تا این که خودتان را با تمام وجود تسلیم من نمایید. بخاطر خوشیهای دنیوی و راحتیهای کوتاه مدت به من تکیه نکنید، بلکه در خوشی و ناخوشی به من بچسبید و خوشحالی و راحتی خود را در قدوم من فدا نمایید. بگذارید خوشحالی من خوشحالی شما و استراحت من استراحت شما باشد. زیرا آنها که همه چیز خود را در من گم کنند جاودانه مرا خواهند داشت.

اوتار مهربابا

 


 

 

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما