11- هدیه عشق الهی را بدست آورید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباهدیه عشق الهی را بدست آوریداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

بزور نمی توان عشق را بدست آورد. هیچ مقدار از توبه، مراقبه، دعا و غیره نمی تواند هدیه عشق را به شما بدهد. وقتی این هدیه از جانب خدا نازل گشت تمامی حجابهای سانسکاراها (کشته اعمال) را می سوزاند.

       اگر روحی را دوست بدارید مانند این است که زندگی او را به زندگی خویش افزوده اید. بدینسان زندگانی شما وسعت می یابد و شما در دو مرکز خواهید زیست. اگر تمام دنیا را دوست بدارید در تمام دنیا خواهید زیست.

       همان طور که خود و وابستگان خود را دوست دارد دیگران را نیز دوست بدارید. سعادتمند کسانی هستند که عشقشان بوسیله بلاها امتحان شود. عشق ایجاب می کند که عاشق خودرا فدای معشوق نماید.

       اگر شما آن عشقی را به من داشته باشید که فرنسیس به عیسی داشت آنگاه نه تنها مرا خواهید یافت بلکه مرا خوشنود خواهید نمود.

اوتار مهربابا

www.meherbabairani.com

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما