10- به خدا معتاد شوید

در . منتشر شده در دعوت مهربابابه خدا معتاد شویداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

اگر به خدا معتاد شوید تمامی مسائل شما حل می شود. به نوشیدن شراب عشق الهی ادامه دهید تا با خدا یکی شوید.

       شما باید از همه چیز حتی وجود خودتان دست بشویید آن هنگام بابا از آن شما می گردد. خدا آنسوی دین، آنسوی عشق است. وقتی خدا را بشدت دوست بدارید تجربه فراق واقعی از خدا حاصل می شود. وقتی هدیه عشق را بدست آوردید به خویشتن خویش می رسید _ خودی مجازی به خودی حقیقی عاشق می گردد.

       خدا را همیشه در درون خود حاضر نگه دارید. بگذارید که او اساس افکار، صحبتها و اعمال شما را تشکیل دهد. در هر کار کوچکی که انجام می دهید خدا را به یاد داشته باشید، آن هنگام مسئولیت بعهده او خواهد بود. شما باید خدا را با چنان شدتی دوست بدارید که خواب و خور، استراحت و غیره را فراموش نموده و برای محو شدن در او کاملا بی قرار گردید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما