09- خود را گم کنید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباخود را گم کنیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

برای رسیدن به حالت خدایی در حالی که همه کار انجام می دهید هیچ کاری را انجام ندهید.

برای یافتن خدا شما باید خود را گم کنید.

برای این که بینهایت آگاه باشید شما باید آگاهانه آگاهی از خویشتن را از دست بدهید.

اگر حضور خدا را می خواهید هرگز از او غایب نشوید.

خودی مجازی خویش را انکار کنید تا خودی حقیقیتان خودش را ابراز دارد.

همه چیز را به آن اندازه ترک گویید که سرانجام حتی مفهوم «ترک نمودن» را نیز ترک نمایید. به خاطر بابا بمیرید _ به خاطر بابا بمیرید _ تا همچون بابا زندگی کنید.

برای آنکه مرا آنگونه که هستم بشناسید دلتان چون دل یک طفل باشد و چون یک دانشمند دانا باشید.

یا خود را از شراب عشق بابای عزیز دور نگه دارید و یا اگر آن را مزه می کنید دهان خود را از هر گونه شکایتی ببندید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما