07- فرامین من

در . منتشر شده در دعوت مهربابافرامین مناوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

هیچ آرزویی به خود راه ندهید مگر بی آرزویی. به هیچ چیز امید نداشته باشید مگر غلبه بر همه امیدها.

چیزی نخواهید و همه چیز خواهید داشت.

بر کسی خشمگین نشوید مگر بر ضعف خود.

از کسی تنفر نداشته باشید مگر از نفس شهوت ران خود.

حریص باشید که ثروت بردباری و عدالت را بیشتر و بیشتر انباشته سازید.

بر علیه آرزوهای خود جنگ کنید تا ربانیت پیروزی شما باشد.

با این درک که خدمت به سایرین خدمت به من است به آنها خدمت کنید. به خواست من کاملا تسلیم باشید تا خواست من خواست شما شود.

بگذارید وسوسه شما این باشد که با عشق خود مرا وسوسه کنید تا این که فیض مرا دریافت نمایید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما