06- از آن من شوید

در . منتشر شده در دعوت مهربابااز آن من شویداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

من از بالاترین سطح به سطح شما نزول نموده ام. لذا اگر مرا از آن خود بدانید طبیعتا و به طور اتوماتیک شما از آن من می شوید. اگر شما فقیر هستید مرا فقیر بدانید، اگر ثروتمند هستید مرا ثروتمند بدانید، اگر بیسواد هستید مرا بی سواد بدانید، اگر باسواد هستید مرا با سواد بدانید. من به سطح شما نزول کرده ام و اگر در آن سطح با تمام وجود مرا دوست بدارید به بالاترین سطح من که سطح حقیقی است ارتقاء  می یابید زیرا که من در همه هستم. شما هنگامی می توانید مرا چون یکی از شما و یکی در شما بدانیدکه حجابهای جدا آفرین کنار روند و این موقعی میسر است که شما صادقانه و از صمیم دل مرا دوست بدارید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما