04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید

در . منتشر شده در دعوت مهربابازندگانی خود را در قدوم من قرار دهیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

اگر شما حقیقتا و با تمام ایمان بابای خود را به عنوان بالاترین بالاترینها می پذیرید، شایسته است به جای این که درپی برآورده شدن امیال خود باشید زندگانی خود را در قدوم او قرار دهید. نه یک زندگی بلکه میلیونها زندگانی شما ایثار کوچکی خواهد بود در قدوم شخصیتی چون بابا که بالاترین بالاترهاست. زیرا که عشق بی حد بابا تنها راهنمای مطمئن و شکست ناپذیری است که شما را به سلامت از کوچه های تنگ و تاریک زندگی ناپایدارتان عبور می دهد.

آنها که همه چیز _ بدن، ذهن، متعلقات _ خود را تسلیم می دارند که بالاجبار روزی باید آنها را بدور افکنند و با منظور و غرضی تسلیم می دارند، نمی توانند من را مدیون خود سازند. آنها همه چیز را تسلیم می دارند زیرا میدانند که برای بدست آوردن گنج ابدی سرور و شادمانی، باید متعلات ناپایدار را ترک گویند. آرزو برای دستیابی به چیزی بزرگتر هنوز در پشت تسلیمشان قرار دارد و لذا این تسلیم نمی تواند کامل باشد.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما