دیباچه دعوت مهربابا

نوشته شده توسط مهربابا ایرانی در . منتشر شده در دعوت مهربابادیباچه

خدا همه چیز است و خدا در همه چیز وجود دارد. خدا نامحدود و مطلق است. آفرینش نامحدود است اما از لحاظ عددی نامحدود است. اوتار مهربابا مظهر خداست.

آفرینش از قانون تضادهای خوب و بد و خوشحالی و بدبختی پیروی می کند. برای این که تعادل زندگانی حفظ گردد تضادها باید به مقتضی زمان، مکان و شرایط کم و بیش موازنه گردد. اگر تعادل بر هم بخورد عذاب به وجود می آید. وقتی تعادل برقرار گردد آرامش ایجاد می شود. آنچه که بیش از همه چیز بر زندگی انسان تاثیر می گذارد خوشحالی و بدبختی است. لذا آنچه که بیش از همه چیز مورد توجه انسان است، کوشش او برای به دست آوردن خوشحالی و غلبه بر بدبختی می باشد. آن خوشحالی که ما آن را بی فکرانه لذت می دانیم با عذاب همراه است. تقریبا یک بازی بی انتها از تضادهای خوب و بد در جهان انجام می گیرد که یکی می خواهد از دیگری پیشی گیرد.

خوشحالی حقیقی آنسوی تضادهاست. انسان می تواند سعی کند که پا فراسوی تضادها بگذارد. اما رهایی نهایی از سوی مرشد کامل یا اوتار صورت می گیرد. فیض عشق اوست که می تواند روح را از چنگال تضادها آزاد ساخته و او را به وجد و خوشحالی نامنتها ارتقاء بخشد.

منتخب رساله های اوتار مهربابا که در این کتاب فراهم آمده است، توسط کانون اوتار مهربابا در بمبئی گردآوری گردیده است. مطالعه دوباره و دوباره آنها عشق به نیکی را در انسان بیدار می کند و در موقع خود او را با عشق خدا که بنابر گفته بابا هدف زندگی است، هماهنگ می سازد.

 

ادی ک. ایرانی _ احمدنگر- هندوستان

Tags: دعوت اوتار شخصیتهای روحانی اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما