75- کار

در . منتشر شده در دعوت مهرباباکاراوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

آنکه برای من کار می کند مرا مدیون خود نمی سازد زیرا که برای وجود خودش کار می کند.

***

وقتی پیام ابدی عشق مرا به سایرین می دهید ابتدا به آنها نشان دهید که شما حقیقتاً مرا دوست دارید. آنها را صرفا به خواندن کتابها و پیامهای من وادار ننمایید. بیش از این انجام دهید. چنان با عشق، ایثار، بخشش و تحمل زندگی کنید که سایرین مرا دوست بدارند. اگر بجای انجام کار واقعی که عشق ورزیدن است شما اقدام به انجام کار متشکل و تبلیغاتی کنید پوچ و بی معنی خواهد بود. من احتیاج به تبلیغات ندارم اما عشق و صداقت می خواهم. اگر شما نمی توانید با عشق و صداقت زندگی کنید باید از کار نمودن برای من دست بردارید.

***

کارکنان روحانی الزاماً با موانع بسیاری روبرو می شوند اما بر موانع باید فائق آمد. حتی اگر غیر قابل عبور باشند شما باید علی رغم نتایج و پی آمدها سعی خود را بنمایید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما