72- بیدار کننده

در . منتشر شده در دعوت مهربابابیدار کنندهاوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

من برای تاسیس چیزی جدید نیامده ام من آمده ام زندگانی را قدیمی سازم. من برای تاسیس زیارتگاه یا خانقاه نیامده ام. من آنها را به منظور کار جهانیم برپا می کنم و همین که منظور برآورده شد آنها را منحل می سازم.

***

من می خواهم تمامی مذاهب و مسلکها را همچون دانه های تسبیح که از یک نخ گذشته اند یکی سازم و آنها را برای احتیاجات فردی و جمعی احیاء نمایم.

***

عشق الهی پیام همیشگی من بوده و خواهد بود. این پیام را به دنیا برسانید.

***

ظهور من برای نابودی مجاز نیست زیرا که مجاز هیچ است. من می آیم تا شما را به هیچ بودن مجاز واقف سازم. مجاز را که چیزی جز سایه هستی نامحدودم نیست توسط شما حفظ می کنم و وقتی از طریق من غیر حقیقی بودن مجاز را تجربه کردید مجاز را بدور می افکنید.

شجاع باشید، خوشحال باشید. من و شما یکی هستیم. و لایتناهی که جاودانه به من تعلق دارد روزی به هر یک از افراد تعلق خواهد داشت.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما