69- عشق حقیقی

در . منتشر شده در دعوت مهرباباعشق حقیقیاوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

اساسا عشق مُسریست: آنان که فاقد آن هستند آن را از آنهایی که دچار آن هستند وا می گیرند.

آنان که عشق را از سایرین وا گرفته اند نمی توانند در مقابل این دریافت از ابراز عکس العمل خودداری کنند و این خود طبیعت عشق است. عشق حقیقی غیر قابل شکست و مقاومت ناپذیر است. عشق، وسعت و انتشار خویش را تا بحدی خواهد رساند که لاجرم هرکه را در بر می گیرد منقلب و دگرگون می سازد.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما