65- احساس ناتوانی نکنید

در . منتشر شده در دعوت مهربابااحساس ناتوانی نکنیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

اگر شما در درون خویش خدا را شناخته اید و می دانید که خدا قادر متعال است شما نیز باید قادر متعال باشید. پس چرا شما احساس ناتوانی می کنید؟ من همان یکتای ازل باقی میمانم و در همه هستم بنابراین همه شما خدا هستید در حالی که شما احساس ناتوانی می کنید. چرا چنین است؟ زیرا نوعی حجاب وجود دارد که بین شما و خدا قرار دارد. شما خود حجاب هستید و برای شما امکان ندارد که آن را از میان بردارید..... چشمان شما که خیلی کوچکند می توانند منظره ای وسیع و تمام اشیاء واقع در آن را ببینند اما آنها نمی توانند خودشان را ببینند. برای این که خودشان را ببینند یک آینه لازم است. بنابراین وقتی آینه فیض من نزول کند بلافاصله هستی حقیقی خودتان آشکار می گردد.

شما باید خود را کاملا در اقیانوس عشق من غرق کنید تا فیض مرا در آنجا بیابید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما