64- من شما هستم

در . منتشر شده در دعوت مهربابامن شما هستماوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

باید همیشه در خاطر خود داشته باشید که تنها چیزی که ارزش به یاد داشتن را دارد، سایر چیزها را فراموش نمودن و مرا در یاد داشتن است تا این که بتوانید مرا دوست بدارید و سپس مرا به صورت هستی اعلی خود بیابید.

من از نَفَستان به شما نزدیکترم. مرا در خاطر خود داشته باشید. من با شما هستم و عشقم راهنمای شما خواهد بود. من آنم که در میان انسانها همیشه گم می گردد و پیدا می شود. عشق شما برای خودتان موجب می شود که من گم گردم و عشق شما برای من مرا می یابد. مرا بیش از همه چیز دوست بدارید زیرا اکنون که در میان شما هستم    می توانید بسادگی به حقیقت من پی ببرید.

اگر می خواهید چیزی درباره خدا بدانید و به او برسید دامن بابا را محکم بگیرید. اگر برای خدا اهمیت قائلید و طالب عشق هستید و اگر آرزوی وصال خدا را دارید تنها راه حل به بابا پناه بردن است.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما