63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید

در . منتشر شده در دعوت مهربابابهشت را در دنیا تجربه کنیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

خداوند که قادر متعال، دانای کل، عشق بیکران، رحم و شفقت بیکران و سرور بیکران است درون همه شما وجود دارد. همچنین در شما تمام جنبه های ظاهرا متضاد این صفات نامحدود نظیر ناتوانی، جهل، شهوت، ظلم، عذاب و غیره نیز وجود دارند. آنکه طالب خداست مهر و از خود گذشتگی را در خود پرورش می دهد. آنکه در پی سایه های زودگذر ( امیال و آرزوها ) می باشد خودخواهی، حرص و نفرت را در خود پرورش می دهد. اولی آورنده صلح در کره زمین است و دومی جنگ و تخریب. آرزوها و خواست های نامعقول و غیر ضروری را کنار بگذارید تا بهشت را در دنیا تجربه کنید.

در حال حاضر شما بعنوان روح از خدا و سرور خدا بی خبرید. ذهن شما مطابق با کشته اعمالتان یا در عذاب است و یا خوشحال. ذهن را رها کنید تا به هستی حقیقی خود تغییر ماهیت یابید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما