60- به دست آوردن الوهیت

در . منتشر شده در دعوت مهربابابه دست آوردن الوهیتاوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

شما می توانید معاش خود را با عرق جبین بدست آورید و شما می توانید الوهیت خود را با خون جگر بدست آورید.

تا همچون خاک نشوید نمی توانید خدا را بشناسید. اما ابتدا باید چون سنگ شوید زیرا بلافاصله نمی توانید خاک شوید. آنچه لازم است نگه داشتن آگاهی انسانی و چون سنگ شدن و سپس در قدوم مرشد کامل به خاک مبدل شدن است.

بگذارید عشق و حقیقت شما را هدایت کنند _ این است راه   ساده ای که به خدا منتهی می شود. نه با دنبال نمودن مجازهای اغواگر بلکه با وفاداری به حقیقت تغییر ناپذیر است که می توانید در صلح و آرامش ابدی مستقر شوید.

اسیر آزادی باشید _ به وارستگی دلبند باشید. این بدین معنی است که امیال داشته باشید اما ارباب آنها باشید نه بنده آنها.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما