59- آرزوی یکی شدن با خدا

در . منتشر شده در دعوت مهرباباآرزوی یکی شدن با خدااوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

فقط یک چیز را آرزو کنید. فقط برای یک چیز بیقرار باشید. آرزوی یک چیز را داشته باشید که میلیونها آرزوی دیگر را نابود می سازد، آرزوی یکی شدن با معشوق را داشته باشید. شما باید در این فکر که با حلقه یا حقه معشوق را تصاحب کنید خویشتن را گم نمایید. وقتی به قیمت زندگی و تمسخر دنیا در اعماق وجود خود آماده وصال خدا شدید. آن هنگام شاید بتوان گفت که شما به جاده عشق الهی قدم نهاده اید.... حتی آرزوی وصال معشوق نیز موجب قید و بند می شود. بنابراین به فراق یا وصل بی اعتنا باشید، فقط عشق بورزید و بیشتر عشق بورزید و آن هنگام قادر خواهید شد تا خود و راه خود را به مرشد کامل که او خود راه است تسلیم نمایید و شما تدریجا تغییر می کنید و نفستان کمتر و کمتر خود را ابراز می دارد. آن هنگام هر آنچه مرشد کامل بگوید قادر به انجام آن می گردید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما