55- به من ایمان کامل داشته باشید

در . منتشر شده در دعوت مهربابابه من ایمان کامل داشته باشیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

اگر ایمانی چون سنگ و عشقی آتشین برای خدا داشته باشید هیچ چیز در این جهان بر شما تاثیر نخواهد داشت. بدبختی شما را ناراحت نخواهد کرد، چاپلوسی بر شما اثر نخواهد داشت، خوشحالی شما را منحرف نخواهد ساخت. چنین ایمان و عشقی شما را بالاتر از پدیده های خیالی برده و موجب می شود که بفهمید فقط خدا حقیقی است.

به خدا کاملا اعتماد کنید و او تمامی مشکلات شما را بر طرف خواهد ساخت. از روی اخلاص همه چیز را به او واگذار کنید و او به همه چیز رسیدگی خواهد کرد. خدا را صمیمانه دوست بدارید و او خود را آشکار خواهد ساخت. این عشق از تشریفات و ظاهرسازی بی نیاز است. دل شما باید آنچنان عشق ورزد که حتی ذهن شما از آن بی خبر باشد.

نگذارید که هیچ چیز ایمان شما را به من سست کند و تمام قید و بندهای شما از بین خواهند رفت.... همین که بالهای خود را برای پرواز گشودید باید مانند یک قو مستقیم پرواز کنید. مثل گنجشک از درخت به درخت نپرید که در این صورت خیلی چیزها شما را از راه منحرف خواهند نمود.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما