54- تسلیم خواست من باشید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباتسلیم خواست من باشیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba


اگر می خواهید همیشه زنده باشید با تسلیم کامل خویش به من، تشنه مرگ نفس اغفال کننده خود باشید.

برای این که خود را کاملا تسلیم خواست من نمایید دل شما باید پاک و ذهن شما تهی از هرگونه فکر باشد. همه کسانی که در عشق به من، خود را تسلیم می سازند حقیقتی که پشت جسم من قرار دارد را خواهند دید، خواهند پرستید و خواهند شناخت.

خاک بخود نمی اندیشد _ خواه لگد مال شود یا روی پیشانی یک انسان قرار گیرد و یا این که در هوا یا آب معلق بماند. برایش تفاوت ندارد. من به شما می گویم که مثالی بهتر از خاک شدن برای تسلیم محض یافت نمی شود.

تسلیم بالاتر از عشق است و اگرچه این خود یک معماست اما مرا دوست داشتن آن طوری که باید دوست داشته شوم غیر ممکن است در حالی که اطاعت از من ممکن می باشد.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما