51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید

در . منتشر شده در دعوت مهربابامرا به خاطر خودم دوست بداریداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

سالیانی است که پیام خاموش عشقم را در سکوت داده ام. شما تقاضای پیامی از سکوتم نموده اید. اما کلام سکوت من، بی صدا و خاموش هستند. عشق بی صداست و عاشق سکوت مرا دوست دارد و بی صدا مرا در سکوتم می پرستد.

اگر چه چنین بنظر می آید که ساکت هستم اما توسط همه شما صحبت می کنم. من همیشه ساکت هستم و جاودانه صحبت می کنم. اما موقع آن فرا رسیده که به زودی این سکوت ظاهری را بشکنم و آنها که مرا دوست دارند هستی حقیقی مرا خواهند دید.

من می خواهم شما بدانید که مطمئنا سکوتم را خواهم شکست و می خواهم که تا به آخر دامن مرا محکم در دست خود بگیرید خواه صحبت بکنم یا صحبت نکنم. من بالاترین بالاترها هستم و می خواهم مرا نه بخاطر چیزهای روحانی یا مادی و نه بخاطر شکستن قریب الوقوع سکوت و ظهورم دوست بدارید بلکه می خواهم مرا بخاطر خودم که خدا در جامه انسانی می باشم دوست بدارید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما