46- جویای کشور خاکی نباشید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباجویای کشور خاکی نباشیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

شادمانی و لذایذ مادی و دنیوی را مجویید تا گوهر رحمانی آسمانی بدست آرید. مراد آنکه، عین حالی که لذات مادی را نمی جویید، جویای خدا باشید و خدا را می یابید.

خدا را آنگاه می یابید که پی ارضاء نفس نباشید. گوهر رحمانی با خواستن و دراز کردن دست حاصل نمی شود. فقط با انکار کامل نفس، گوهر رحمانی خود بخود نمایان می شود. جویای کشور خاکی نباشید و در یافتن کشور آسمانی بکوشید و آن را می یابید.

شما نمی توانید سرور و آرامش بیکرانی که در اثر یافتن خدا حاصل می شود را تصور کنید. من عشقم را به همه شما می دهم تا شما روزی خدا را آن طوری که باید دوست داشته شود دوست بدارید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما