44- مطیع من باشید

در . منتشر شده در دعوت مهربابامطیع من باشیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       آنچه از شما می خواهم این است که همیشه مرا دوست داشته باشید و از من اطاعت کنید. با علم بر این که اطاعت از من آن طوری که باید، برای شما غیر ممکن است با تکرار اهمیت اطاعت، به شما کمک می کنم تا آنچه از شما می خواهم را از صمیم دل به انجام برسانید.

وقتی آنچه که مرشد می گوید را انجام دهید مسئولیت بعهده او خواهد بود، حتی اگر اطاعت شما از روی خواست و اراده شما نباشد.

با به یاد داشتن من یا به آرامی نام مرا تکرار نمودن می توانید ذهن خود را به من بسپارید.

من می خواهم که زیر فشار جریانات زندگی خونسرد باشید زیرا شرایط هرچه باشند آفریده ی من هستند.

مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما