43- به بیکرانی خویش پی برید

در . منتشر شده در دعوت مهربابابه بیکرانی خویش پی بریداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       شما نامحدودید و در واقع در همه جا وجود دارید اما فکر می کنید که بدن می باشید و لذا خود را محدود می یابید. اگر به درون خویش بنگرید و جوهر حقیقی روح خود را تجربه کنید تشخیص خواهید داد که نامحدودید و ماورای تمامی آفرینش می باشید.

       حقیقیت زندگانی الهی یک امید نیست بلکه حقیقت است _ سایر چیزها وهم و خیال است. ایمان داشته باشید و شما نجات خواهید یافت. عشق داشته باشید و شما بر خودی محدود که از خواسته ها تشکیل یافته و بر هستی حقیقی شما (خدا) حجاب افکنده پیروز خواهید شد.

       چرا در جستجوی درمان موقت که موجب اسارت می گردد می باشید؟ از خدا پول، مقام، قدرت، سلامتی یا فرزند نخواهید بلکه فیض عشق او را طالب شوید که شما را به سرور و آزادی ابدی رهنمون است.

       اگر بخاطر من تمام چیزهای جسمانی، ذهنی و روحانی را ترک کنید من از آن شما خواهم بود.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما