39- یک دل داشته باشید

در . منتشر شده در دعوت مهربابایک دل داشته باشیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

اگر می خواهید با من باشید، باید دلتان پاک باشد. بی فایده است اگر گاهی ایمان داشته باشید و زمانی شک و تردید.

       آن هنگام بهتر آنست که مرا ترک کنید که در این صورت می­توانید به زندگی خود در دنیا ادامه دهید و آزاد باشید. اگر می خواهید مرا دوست داشته باشید نباید سعی کنید که بین خودتان اختلاف ایجاد کنید..... شما با دوست داشتن یکدیگر مرا به بهترین وجه دوست خواهید داشت. اگر پشت سر کسی حرفی بزنید چگونه می توانید درباره عشق من به دنیا بگویید؟ اگر شما مرا آن طوری که می خواهم نتوانید دوست بدارید بهتر آنست که به دنیا درباره من هیچ نگویید.

       به دو رویی خاتمه دهید. دورویی را از دلهایتان کاملا پاک سازید. شما باید یک دل داشته باشید، یک دل پاک.... ما همه اعضای یک فامیل هستیم.... خیلی دوست دارم این را ببینم.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما