38- همه کارها را برای من انجام دهید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباهمه کارها را برای من انجام دهیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       هر چه کمتر به خود فکر کنید و بیشتر به بابا فکر کنید زودتر نفس محو می شود و بابا باقی میماند. وقتی «نفس» شما کاملا محو شد، من با شما یکی هستم. بنابراین اندک اندک «شما» باید محو شوید. امروز بینی شما، فردا گوشهایتان، سپس چشمهایتان، دستهایتان، همه چیز! پس بهتر آنست که بهنگام خوردن، خوابیدن، دیدن یا شنیدن به من فکر کنید. از همه چیز لذت ببرید، چیزی را انکار نکنید، اما فکر کنید که آن باباست _ باباست که لذت می برد، باباست که غذا می­خورد. باباست که می خوابد و وقتی بیدار می شوید بخاطر داشته باشید که آن باباست که بیدار می شود! این یک فکر را همواره با خود نگه دارید. اگر کار خلافی را مرتکب می شوید فکر کنید آن باباست که کار خلاف انجام می دهد! اگر دردی بسراغتان می آید، فکر کنید آن باباست که درد می کشد. اگر همه این کارها را صمیمانه انجام دهید به چیزی پی خواهید برد. سعی کنید خودتان را فراموش کنید و همه کارها را برای بابا انجام دهید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما