37- آغاز مرگ

در . منتشر شده در دعوت مهرباباآغاز مرگاوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       موقع آنست که مرگ را آغاز کنید.... مرگ امیال پست. خوشحالی همه جا را فرا گرفته، اما بعلت جهل که موجب برآورده شدن امیال می شود همگی ناراحت هستند. هدف همه نیل به حالت « بی آرزویی » است.... این هدف است. شما می گویید، « من اینرا می خواهم، من آن را می خواهم ! » احتیاجات با خواسته ها یکی نیستند و خواستن ناچارا به عذاب می انجامد. بنابراین سعی کنید کمتر و کمتر بخواهید. سعی کنید عشق بورزید، و بیشتر و بیشتر عشق بورزید، آنموقع از آنچه که بیش از احتیاجتان باشد کمتر و کمتر خواهید خواست و بیشتر عشق خواهید خواست. همه آنچه که در طول این سالها لذت برده اید اکنون هیچ است. همه آنچه که عذاب دیده اید امروز هیچ است. همه آنها مجازی بودند. این حق شماست که خوشحال باشید، پس چرا با خواستن چیزها سعی دارید که اندوهگین شوید؟ هیچ نخواهید و همه چیز خواهید داشت.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما