36- از ته دل دعا کنید

در . منتشر شده در دعوت مهربابااز ته دل دعا کنیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       در مقایسه با ضروریات راه، سه چیز که از کمترین اهمیت برخوردارند حلقه گل به گردن من آویختن، به من تعظیم نمودن و الفاظ توخالی را خواندن یا انجام آرتی می باشد. آنها الزاما نشانگر عشق برای خدا نیستند.

       دعایی که خدا می شنود دعای دل است، دعایی که از ته دل بر می خیزد _ عذاب دل _ آن چیزی است که خداوند بدان توجه دارد. اگر نمی توانید دعا را از ته دل انجام دهید، بهتر آنست که نیایش نکنید. خدا به زبان شما گوش فرا نمی دهد و نه به ذهن شما. او به زبان دل شما عکس العمل نشان می دهد. زبان دل، آواز عشق برای معشوق است. معشوق را فقط در درون خویش می توانید بیابید زیرا تنها مسکن او دل است.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما