33- با خود و خدا صدیق باشید

در . منتشر شده در دعوت مهربابابا خود و خدا صدیق باشیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       بگذارید دلتان پاک باشد. در ظاهر آن طور که در باطن نیستید عمل نکنید. کاملا صدیق باشید _ خدا صداقت بیکران است.

       خود را پرهیزکار نشان ندهید، زیرا خدا همه جا هست و خدا را نمی توان اغفال نمود _ پس چرا خود را طوری نشان دهید که نیستید؟

       من از شما چیزی نمی خواهم مگر ارمغان اطاعت. آن را به من بدهید و خود را از بند جهل آزاد سازید.

       توجه داشته باشید، جهل را آن طوری که باید تجربه شود تجربه کنید و برای آزادی همت نمایید. با خود و خدا صدیق باشید. شما      می توانید دنیا را اغفال کنید، اما از دانش آنکه همه چیز را می داند هرگز نمی توانید فرار کنید _ چنین است قانون الهی.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما