32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند

در . منتشر شده در دعوت مهربابابه او خدمت کنید که به همه خدمت می کنداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       خدمت به خدا _ انسان که به همه خدمت می کند، خدمت به جهان است. خدمت بلاانتظار و عشق دو صفت الهی هستند. فقط آنکه عشق می ورزد می تواند خدمت کند. به خدا _ انسان، محبوبتان خدمت کنید تا به وجود خودتان در سایرین خدمت کرده باشید. خدمتی را که او از شما انتظار دارد بخاطر نفع روحانی خودتان می باشد، اما این خدمت باید خودسر، با علاقه، از صمیم دل، بدون شرط و بدون انتظار هیچ گونه پاداشی باشد. خدمت او امتحانی است که برای جسم، ذهن و روح گران تمام می شود، وگرنه اگر آسان می بود و در فرصت مناسب انجام می گرفت چگونه خدمت می توانست کامل گردد؟ جسم در رنج است و ذهن در عذاب، اما روح کسی که خدمت بلاانتظار برای مرشد انجام می دهد سرور ناشی از ارضاء را تجربه می کند.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما