31- اقیانوس عشق

در . منتشر شده در دعوت مهربابااقیانوس عشقاوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       من اقیانوس فیض هستم، اما برای این که فیضم را بدست آورید مثل سنگ، سخت می باشم. جلب جریان فیض من به سوی شما به شدت عشق شما بستگی دارد. آنان که شهامت عشق ورزیدن به من را ندارند در ساحل اقیانوس به دنبال امنیت و ایمنی می باشند.

       شما که مرا دوست می دارید، در این اقیانوس الهی به شنا مشغولید. مرا بیشتر و بیشتر دوست بدارید تا این که در من غرق شوید. به قعر اقیانوس فرو روید و مروارید ذیقیمت وحدت بیکران را بدست خواهید آورد.

       شما مجبور نیستید چیزی را ترک کنید مگر وجود خودتان. به همین سادگی است اگر چه دیده شده که تقریبا غیر ممکن می باشد. شما وجود محدودتان را بوسیله فیض من می توانید ترک کنید. من برای انتشار آن فیض آمده ام.

       امیدوار باشید. من آمده ام تا به شما کمک کنم که خود را به راه خدا تسلیم نموده و فیض عشق و حقیقت او را پذیرا گردید. من آمده ام تا به شما کمک کنم که پیروزی پیروزیها یعنی فتح خویشتن را بدست آورید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما