30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباآنچه در مورد من احساس می کنید بگوییداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       از تبلیغات نادرست بپرهیزید. آنچه را دل و وجدان شما درباره من می گوید بدون درنگ بازگو نمایید. وقتی آنچه را که در دلتان در مورد من وجود دارد را به سایرین می گویید به این که مورد تمسخر واقع می شوید یا مورد قبول اهمیت ندهید.

       اگر بابا را بعنوان خدا پذیرفته اید، بدون تردید آن را بگویید.

       اگر فکر می کنید بابا شیطان است بدون تردید آن را بگویید.

من هرطور که به نظر شما بیایم همان هستم و همچنین آنسوی همه چیز می باشم. پس چرا در ابراز آنچه که درباره من احساس و فکر می کنید تردید به خود راه دهید و بترسید؟ آن را صادقانه بگویید. هردوی آنها من هستم. اما از وجدان خود پا فراتر نگذارید و صرفا محض تبلیغ مبالغه نکنید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما