27- کارکنان من باید چون خاک شوند

در . منتشر شده در دعوت مهرباباکارکنان من باید چون خاک شونداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

      

اخیرا شنیده ام در میان بعضی از کارکنانم بوجه قابل ملاحظه ای اختلاف نظر بوجود آمده است. اگر چنین است بهتر است برای من کار نکنید. روحیه رقابت شما را فقط در تسلیم و عشقی که برای من دارید می پذیرم. اگر در کاری که برای من انجام می دهید مابین خود تفرقه و جدایی ایجاد کنید پایه و اساس آن متزلزل می گردد و آن کار به شکست می انجامد. گفتن این که « فقط من می توانم کار بابا را انجام دهم » اوج ریا و تزویر است.

       اگر نمی توانید با تفاهم با یکدیگر کار کنید چه لزومی دارد که مراکز جدیدی را برای من تاسیس نمایید؟ اگر می خواهید راه مرا توسعه دهید، چاره ای نیست مگر این که در راه من همچون خاک شوید. در این مورد هیچ گونه سازشی نباید باشد. هر یک از دوستدارانم باید همچون خاک شوند. آن هنگام مردم خودشان بدور او جمع خواهند شد و زندگی او پیام عشق مرا به سایرین خواهد رساند. همچون خاک شدن تنها رابطی است که شما را به یکدیگر متصل می گرداند.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما