24- ایمان خود را صاحب شوید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباایمان خود را صاحب شویداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

همه آزادند که مرا و کار مرا به بهترین وجهی که احساس و درک می کنند تعبیر نمایند. یا کلام من آن طوری که هست باید عرضه شود یا اگر توسط شما تعبیر شود باید بگویید که آن تعبیر شماست... من هرگز کمال و اوتار بودن خویش را انکار نکرده ام، اما شما هنوز به آن پی نبرده اید. من می دانم که نظیر و همتا ندارم. شما حق دارید آنچه که نسبت به من اعتقاد دارید را بیان و اعلام نمایید، هیچوقت در تصاحب نمودن ایمان و عقیده خویش نسبت به من تردید نکنید. اما مدعی آنچه که واقعا نمی دانید و احساس نمی کنید نباشید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما