23- خواست من از شما

در . منتشر شده در دعوت مهرباباخواست من از شمااوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

از مسئولیتهای خود شانه خالی نکنید. صادقانه به وظایف دنیوی خود بپردازید، اما همیشه در خاطر داشته باشید که همه آنها به بابا تعلق دارند.

       وقتی خوشحال هستید، فکر کنید: « بابا می خواهد من خوشحال باشم ».

وقتی در عذابید، فکر کنید: « بابا می خواهد من در عذاب باشم ».

       خود را تسلیم هر موقعیتی بنمایید و صادقانه و صمیمانه فکر کنید که: « بابا مرا در این موقعیت قرار داده است ».

        با این درک که بابا در همه هست، سعی کنید به سایرین کمک و خدمت نمایید.

       من با قدرت الهی خود به همه می گویم آنکه در نفسهای واپسین نام مرا برزبان آورد نزد من می آید. بنابراین فراموش نکنید که مرا در لحظات آخر به یاد داشته باشید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما