دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1840
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 1435
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1719
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1671
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1663
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1626
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1638
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1573
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1716
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1624
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1660
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1626
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 1508
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1794
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1612
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 2634
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 2054
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 2008
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1929
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 1340
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 1354
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 1385
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 1312
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 1297
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 1316
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 1313
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 1354
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 1307
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 1327
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 1266
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 1426
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 1341
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 1317
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 1279
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 1257
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 1249
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1678
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 1302
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 1236
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 1232
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 1276
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 1229
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 1265
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 1243
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 1250
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 1274
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 1218
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 1218
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 1331
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 1253
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 1198
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 1256
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 1217
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 1257
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 1264
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 1219
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 1243
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 1252
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 1215
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 1264
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 1232
61- در حضور من 25 خرداد 1384 1212
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 1363
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 1209
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 1277
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 1292
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 1354
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 1313
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 1287
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 1363
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 1330
71- خدا 25 خرداد 1384 1314
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 1311
73- روح 25 خرداد 1384 1398
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 1256
75- کار 25 خرداد 1384 1344
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1571

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما