دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1746
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 1357
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1651
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1598
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1590
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1547
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1567
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1494
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1644
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1555
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1591
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1556
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 1438
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1718
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1540
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 2553
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 1938
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1910
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1846
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 1270
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 1285
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 1319
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 1238
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 1224
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 1244
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 1245
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 1285
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 1235
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 1260
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 1192
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 1347
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 1270
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 1246
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 1205
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 1185
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 1177
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1610
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 1237
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 1169
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 1162
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 1212
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 1156
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 1195
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 1179
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 1182
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 1205
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 1147
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 1147
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 1263
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 1182
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 1128
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 1181
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 1142
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 1192
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 1196
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 1153
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 1177
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 1179
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 1147
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 1192
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 1166
61- در حضور من 25 خرداد 1384 1146
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 1289
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 1145
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 1207
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 1223
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 1282
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 1242
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 1221
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 1295
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 1265
71- خدا 25 خرداد 1384 1249
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 1242
73- روح 25 خرداد 1384 1330
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 1183
75- کار 25 خرداد 1384 1264
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1494

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما