دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1120
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 880
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1133
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1076
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1118
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1042
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1074
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1024
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1172
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1100
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1066
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1073
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 943
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1258
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1081
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 1997
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 1221
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1187
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1239
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 816
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 823
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 811
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 752
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 763
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 777
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 782
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 799
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 773
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 791
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 747
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 828
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 803
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 781
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 771
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 747
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 721
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1017
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 765
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 738
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 722
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 778
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 726
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 739
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 739
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 744
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 733
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 715
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 730
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 789
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 761
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 715
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 741
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 713
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 774
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 721
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 718
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 727
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 746
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 729
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 781
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 749
61- در حضور من 25 خرداد 1384 729
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 850
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 711
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 771
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 795
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 786
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 799
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 790
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 806
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 820
71- خدا 25 خرداد 1384 792
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 804
73- روح 25 خرداد 1384 837
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 720
75- کار 25 خرداد 1384 814
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 880

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما