پیشگفت

نوشته شده توسط MeherBabaIrani در . منتشر شده در بهترین چهره زندگیپیشگفت

 شَت اَوتار مهربابا به سال 1956 میلادی، بنا به دعوت دوستداران آمریکایی خود به آمریکا مسافرت و طی سه هفته اقامت و گردش در آن کشور، گفتارهایی با اشاره ایراد فرموده اند که "ایوی دوس" یکی از پیروان او به صورت کراسه ای به انگلیسی تالیف نموده است.

دکتر "ایونس ونتس"، یکی از دانشمندان آمریکایی، در سر آغازی که بر آن نامه نگاشته گوید: «گفتار پیر کامل و مشهور هندی ایرانی نه تنها برای پیروانش در آمریکا سودمند است، بلکه چشمه ایست که رهروان طریقت طی سلوک از آن مستفیض و سیراب، و بر میراث روحانی بشریت، به طور ویژه ای می افزاید و نسلها بعد از نسل، می توانند دانش حقیقت را از آن فرا گیرند.»

«پیامهای مذکور گفتاریست استوار و نماینده اندیشه های بسیار عالی، خارج از مرز استفهام بشری که در تاریکی نادانی به کور مالی مشغول است. مهربابا در تابستان 1956، طی ملاقات با پیروان خود و پرسشهای دانشمندان مادی مشکلات پیچیده زندگی خیالی و فریبنده را با سکوت و زبان بسته برای مردم روشن ساختند، زیرا که پیر بزرگ جهان طی 32 سال گذشته سکوت اختیار و لب به سخن نگشوده اند.»

((گفتار مهربابا در این بخش آمریکا، به طور مجاز شالوده آموزشهای اوست. مانند گفتار تحت عنوان «فرضیه و عمل» که می فرماید اندیشه و گفتار و نوشته ها همانند بخاری است که از لوله سوت لکوموتیف می گذرد و به غیر از صدا، قطار را پیش نمی برد، مگر آنکه به درستی به کار رود. یا مندرجات عنوان «آموزش و دریافت ناگهانی» یا عنوان «دانش بوسیله تجربه» و مانند آن.))

((یکی از بهترین استعاره مهربابا تحت عنوان «از بین رفتن دشمنی با فروتنی» به دیده می آید و آن این که توپ با لگد های مخالفان به بالا رفته به سوی هدف پیش می رود. مهاتما گاندی نیز می گفت «فروتنی واقعی قدرت است.»))

((در عنوان «تسلط و نظارت» گوهر و اصل طریقت با سخنان بسیار کوتاهی بیان می گردد. در عنوان «خدا هستی ازلی است» بهترین تعریف خدا به نظر می رسد. انیشتین به وسیله ریاضی ثابت کرد که نیرو و ماده با هم برابر است. اینک مهربابا تحت عنوان «کنترول دل بر نیرو» می فرماید که هر دو از دل پدید می آید، حقیقتی که دانشمندان علوم در مغرب، از قرار معلوم به سوی چنین دانستنی پیش می روند.))

دانشمند نامبرده در سر آغاز خویش در بزرگی اندیشه مهربابا سخنان بسیاری دارد. به آنچه گفته شد قناعت کرده، از ذکر همه در می گذرد و مشتاقان را به خواندن دقیق خود نامه که به زبان ناتوان خاکساری به پارسی در آمده سفارش می نماید.

آرزومند است دوستداران شت اوتار مهربابا و سالکان طریقت از گفتاری که در عنوان «حساب نهایی» در آمده با تسلی و قوت دل، در نیل به هدف نهایی به کوشش و فعالیت پردازند.

بمبئی 30 دسامبر1971 – 9 دی 1351                                                    رشید شهمردان

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما