Articles Tagged ‘ایرج جساوالا’

ایرج جساوالا: در زندگي زناشوييتان ساده، صادق و عادي باشيد

ایرج جساوالا: در زندگي زناشوييتان ساده، صادق و عادي باشيد

شمايي كه هر دوي­تان نه تنها عاشق هم، بلكه عاشق بابا نيز هستيد؛ چه اندازه خوشبخت و سعادتمند مي باشيد.

گرچه شما جسم بابا را ملاقات نكرده ايد، اما انگشــت مرحمت و عنايت بابا قلبهایتان را لمس كرده است و عشـــق خود را در شما بيدار ساخته. اين همه سعادت و نيكبختي آن هم تنها در يك دوره ي زندگي!

اشتياقي كه  شما با زيستن زندگي زناشويي مطابق با رضايتمندي اوتـــار از خود نشــان مي دهيد در حقيقــت بســـيار ملموس مي­ باشد. هرچند كمال مطلوب يك شبــه به دســت نمي­آيد. معناي حقيقي زندگي زناشـــويي به تدريج متجلي مي­شود و به واسطه ي آن رفته رفته رهرو بر اميال زيستي خود فايق مي­ آيد.

شكيبا باشيد. به همديگر عشق بورزيد و عشق هر دويتان را به پاي معشوق حقيقي بريزيد. تمامي تنشها، پريشاني­ها و نوميدي­ها را در زندگي زناشويي نابود سازيد. و با عنايت عشق محبوب ازلي و ابدي راضي و خوشنـود باقي بمانيد. ايشان شما را مورد لطف قرار دادند. پس از عشق ايشان در زندگيتان به بهترین وجه بهره مند شويد.

ایرج جساوالا: شنای واقعی

ایرج جساوالا

شنای واقعی

مهربابا اغلب از اشخاص مختلف سوال می کردند که آیا شنا کردن می دانند یا نه، واگر پاسخ آنها منفی بود ایشان به آنان توصیه می کردند که یادگیری شنا را آغاز کنند.

"اگرشما شنا کردند بلد نباشید،چطور می توانید در اقیانوس عشق من شنا کنید؟ بابا همچنین اضافه می کردند که علاوه براین شنا یک ورزش خیلی خوب است."

یک روز هنگامیکه گروهی برای دیدن بابا مراجعه کرده بودند، بابا در آن میان ازشخصی همین سوال را پرسیــدند.

آن فرد پاسخ داد: "خیر، بابا، اما من شنیده ام که خود شما نیز شنا کردن نمی دانید."

مهربابا:"برای من امری طبیعی است که شنا کردن بلد نباشم، زیرا من همان اقیانوس هستم. "بابا سخنانشان را با این جمله به پایان رساندند که: "چگونه اقیانوس می تواند در اقیانوس شنا کند؟" و این پاسخ موجب خنده و هیاهوی حاضران شد.

ایرج جساوالا

 یکتای قدیمی،خاطرات یکی از مریدان مهربابا،صفحه ی 131
تهیه و تنظیم از: نوشیروان انزار
برگردان به پارسی: meherbabairani.com