Articles Tagged ‘طرح و بیان مهربابا’

اوتار کیست (3)

ده حالت اصلی خداوند

شکل شماره 8 در کتاب خدا سخن میگوید _ God Speaks

 

بنابر طرح و بیان مهربابا:

حالت 1 :   خدا   در حالت غیب الغیب

حالت 2 :   خدا   در حالت ماوراء یا الله، حالات فرعی A و B و C

حالت 3 :   خدا   به صورت آفریدگار، پروردگار و فناکار

حالت 4 :   خدا   به صورت روح جسمی

حالت 5 :   خدا   به صورت روح در مرحله ی تکاملی

حالت 6 :   خدا   به صورت روح انسانی در مرحله ی واگشت

حالت 7 :   خدا   به صورت روحهای پیشرفته

حالت 8 :   خدا   به صورت مجذوب کامل

حالت 9 :   خدا   به صورت آزاد مطلق

حالت 10 : خدا   به صورت قطب و اوتار

A _ خدا ناآگاهانه قدرت – دانش و سرور را تجربه می کند و نه آنها را به کار می گیرد.

B _ خدا آگاهانه قدرت – دانش و سرور را تجربه می کند اما آنها را به کار نمی گیرد.

C _ خدا آگاهانه قدرت - دانش و سرور را تجربه می کند و آنها را به کار می گیرد.