Articles Tagged ‘یاد مهربابا’

تنها، یاد آوری ارزشمند است

بال ناتو

تنها، یادآوری ارزشمند است

بال ناتو *، یک مرید دیرینه­ ی بابا­، در مهرآزاد زندگی می­کرد­. او مانند دیگران با مهر­بابا در مهر­آزاد زندگی نکرده بود. بابا به او دستور داده بود که کاری پیدا کرده و در دنیا زندگی کند­؛ بنابراین او در کوردووادی[1] برای سال­های زیادی آموزگار مدرسه بود­، اما بابا به او اجازه داده بود که در تعطیلاتش نزد ایشان برود­، او از این امتیاز­، در مدت 30 سال به بهترین شیوه استفاده کرد­.

من به سوی بال جذب شدم­، چون که او هم بیماری مزمنی مانند بیماری من داشت­، اما برخلاف من همیشه خوشحال بود و نمی­ گذاشت که بیماری­ اش مانع او در به یاد داشتن بابا شود­.