Articles Tagged ‘زائران’

دعاها

مانی ایرانی

دعاها

در اواخر دهه­ ی 1980­، تقریباً همه با اتوبوس کانون به مهر­آزاد می­رفتند. از مرکز زائران در مهر­آباد راه افتادهِ، پس از توقف کوتاهی در شهر، برای سوار کردن مسافر و یا اینکه زائران به کارهای شخصی خود در کانون برسند، به مهر­آزاد می رفت.

بعضی از روزها دو اتوبوس به مهر­آزاد می­رفت. معمولاً پس از پیاده شدن از اتوبوس­، مردم صف می­ بستند تا با مندلی­ها دیدار کنند. به علت تعداد زیاد زائران و کم شدن تعداد مندلی­ها، صف­های طولانی به دور ایرج و مانی بسته می­شد. چون که مندلی­ها نمی ­خواستند کسی را جا­ بگذارند­، کوشش می­ کردند با همه احوال پرسی کنند­. سرانجام این عادت موجب شد که همه در یک صف طولانی بایستند تا بتوانند با همه ­ی مندلی­ها احوال پرسی کنند.